Украина, 01033, г. Киев
ул. Саксаганского 13/42

+38 050 562-70-54
+38 095 222-22-09
+38 096 500-90-40

ua.Apostille@gmail.com

 
               ПРАВИЛА проставлення Апостиля на офіційних документах,
                  призначених для використання на території інших держав. (
продовження)

14
. Апостиль проставляється безпосередньо на вільному від тексту місці документа або на його зворотному боці чи на окремому аркуші.
У разі проставлення апостиля на окремому від документа аркуші документ і аркуш з апостилем скріплюються шляхом прошивання ниткою (стрічкою) білого або червоного кольору в спосіб, який унеможливлює їх роз'єднання без пошкодження аркуша, та засвідчуються підписом і печаткою посадової особи компетентного органу. Кількість скріплених аркушів підтверджується підписом посадової особи, яка проставляє апостиль. Листок з апостилем повинен бути скріплений з документом указаним вище способом також у тому разі, коли документи мають тверду обкладинку (наприклад, документи, видані державними органами реєстрації актів громадянського стану, дипломи тощо). На аркуші з апостилем проставляється печатка компетентного органу так, щоб одна її
частина була на аркуші з апостилем, а інша - на останній сторінці документа.
15. Усі пункти апостиля заповнюються українською мовою.
16. Виправлення або зміна тексту апостиля не допускається.
17. У разі, якщо документ підписали кілька осіб, у пунктах 2 і 3 апостиля вказуються прізвище і посада особи, яка вища з них за посадою.
18. Якщо в документі не передбачені підпис конкретної особи та її прізвище, а документ видано органом влади, установою, організацією тощо, у пункті 2 апостиля зазначається: "підпис не передбачений", а в пунктах 3 і 4 записується офіційна назва установи, яка видала документ. У реєстраційному журналі зазначається інформація про цю установу.
19. Проставлення апостиля реєструється в окремому журналі, де зазначаються:
порядковий номер
, який відповідає пункту 8 штампа апостиля;
дата і ким проставлений апостиль (пункт 6 і 7);
прізвище особи, яка підписала поданий документ, та якість, в якій вона виступала, а стосовно документів, які не підписані, - назву органу, що проставив печатку або штамп (пункт 2 і 3).
Журнал реєстрації проставлення апостиля повинен бути прошнурований, пронумерований, скріплений печаткою та підписаний керівником відповідного підрозділу органу, що проставляє апостиль. На останній сторінці журналу зазначається: "У цьому журналі пронумеровано та прошнуровано ______ аркушів".
20. Реєстраційні журнали та документ банківської установи про внесення плати за проставлення апостиля зберігаються 75 років.
21. На запит будь-якої зацікавленої особи посадова особа компетентного органу, що проставив апостиль, зобов'язана перевірити, чи відповідають зроблені в ньому записи відомостям, унесеним до реєстраційного журналу.
22. Посадові особи, які проставляють апостиль, несуть персональну відповідальність за неправильне проставлення апостиля або інше порушення цих Правил.
Директор Департаменту
консульської служби Міністерства закордонних справ України В.О.Наливайченко
Директор Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства освіти і науки
України О.С.Сухолиткий

Директор Департаменту у справах цивільного стану громадян та нотаріату
Міністерства юстиції України Л.М.Павлова

Додаток
до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання
на території інших держав


Apostille * Апостиль
(Convention d
e La Haye du 5 octobre 1961
Гаазька Конвенція від 5 жовтня 1961 року)

1. Україна

Цей офіційний документ
2. підписаний ________________________________
3. у якості ____________________________________
4. містить проставлену печатку / штамп __________Підтверджено

5. в _______________________ 6. дата ___________
7. ким ______________________________________
____________________________________________
8. N ______________________
9. Печатка / штамп 10. Підпис
   (продовження)          
Апостиль на Диплом
Аттестат
Apostille.Kiev.Ua
               ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПАРТНЕРОВ
Юридические услуги-C.К. Партнерс S.K. Partners
  Апостиль    Легализация документов    Апостиль для Германии Апостиль для Италии    Апостиль для Франции    Апостиль для Нидерландов    Апостиль для Бельгии    Апостиль для Португалии    Апостиль для Турции
  Внутренняя справка о несудимости  Справка о несудимости за границу    Дубликаты документов   Работа с посольствами     Документы для работы за рубежом    Документы для учебы за границей    Документы для оформления брака с иностранными гражданами   Виза невесты    Перевод документов    Юридическим лицам    Нострификация  Апостиль для Дании  Апостиль для Швеции  Апостиль для Швейцарии Апостиль для США
Перевод,
Апостилирование, легализация документов, Нотариальное заверение, отправку готовых документов за границу через DHL или по Украине. Можем получить повторно, без вашего присутствия документы (свидетельство о рождении свидетельство о браке справку о не судимости и т.д.) и полностью их оформить.   Курьерская доставка   Консультации  Апостиль для Бельгии Апостиль для Норвегии Апостиль для Финляндии
 
© 2004-2018 www.Apostille.Kiev.ua   Компания "АПОСТИЛЬ".  PE "Apostille"     e-mail:  ua.apostille@gmail.com Тел.   +38 050 562-70-54     +38 095 222-22-09      +38 096 500-90-40